Skip to main content
INEOS

Kompis-program

Vennskapsskole

Ønsker skolen din å være knyttet til en internasjonal skole som også er involvert i GO Run For Fun-programmet?

GO Run For Fun er et internasjonalt program som jobber med skoler over hele Storbritannia, USA, Tyskland, Sveits, Belgia, Italia, Norge, Frankrike, Mexico og Singapore.

Vi er glade for at skoler kan dra nytte av dette internasjonale nettverket ved å opprette kontakt mellom skoler i forskjellige deler av verden.

Å bli vennskapsskole med en annen GO Run For Fun-skole vil gi elevene et vindu til forskjellige kulturer, forskjellige miljøer og forskjellige skolerutiner.

Det vil gi en mulighet for skolen din til å samarbeide med en skole fra en annen del av verden. Dette vil hjelpe elevene til å utvide kunnskapen om og forståelsen av verden de lever i, mens de deler og feirer GO Run For Fun-opplevelsene sine. Skolen din kan bruke dette til å følge opp læreplanen også, med muligheter for å utvikle geografisk, miljømessig, livsstilsmessig og språklig kunnskap.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.
Scrol to top